gCA


QOPU



QOPT



QOPP



QOPO



QOOX



QOOW



QOOV f s